Radosza - Číslicové prstence

RAD4
Vložte do nákupného košíka
  • Popis
  • Viac informácie

 VIDEO - Kliknite sem!

Radosza počítacie krúžky sú určené pre deti a žiakov vo veku 6 až 10 rokov. Krúžky slúžia ako logická hra a priestorová vzdelávacia učebná pomôcka. Tento nástroj je efektívne použiteľný pri nacvičení rôznych matematických výpočtov, textových výpočtov i pri vykladaní výsledku výpočtov uskutočnených v hlave. Rozvíja logické myslenie a priestorovú predstavivosť, pamäť, schopnosť kombinácie a koncentrácie, zručnosť i schopnosti jemného motorického pohybu.

Je vhodný na riešenie domácich úloh, na vyučovacích hodinách, v školskom klube detí a pri súťaži tried alebo ročníkov. Prostredníctvom neho sa aj nudné precvičovanie stane hravým a obľúbeným. Radosza krúžky sa vyrábajú v skladacej pevnej forme a sú určené pre viaceré vekové skupiny. Pre starších škôlkarov sú určené krúžky pre škôlkarov, pre žiakov nižších ročníkov sa odporúča používať písacie (písmenkové) a matematické (číslicové) Radosza krúžky.

Tento nástroj sa zvyčajne skladá z dvoch krúžkov, čiže kruhových koľají (ale iné prevedenia môžu pozostávať aj z viacerých krúžkov). V týchto krúžkoch sú pohyblivé prvky, na ktoré sme namaľovali číslice, matematické a iné znaky. V našom prípade je z dvoch krúžkov jeden vo vodorovnej polohe. Číslice na ňom sú umiestnené vedľa seba. Zvislý krúžok je ten, na ktorom sú číslice umiestnené pod sebou. Na vodorovnom krúžku je možné číslice posúvať doľava alebo doprava. Tento krúžok je skrížený zvisle bežiacim kruhom, na ktorom číslice môžu byť posúvané hore alebo dole, ale len celý riadok spolu. Priemer krúžkov nie je totožný, môžu sa skrížiť iba na jednom mieste, preto sa číslice nemôžu pri posúvaní prevrátiť, ani obrátiť na hlavu. Prvky v priesečníku vedia zmeniť smer, a môžu byť posúvané hore, dole, doľava alebo doprava. Dieťa správne vykladá úlohu, ak prvky posúva vo vodorovnom riadku zľava doprava . Napríklad: koľko je 7x8? Výsledok (56) musí povedať dieťa! Vyloží: zelený štvorec, 7, znak násobenia, 8, znamienko rovnosti, 5, 6, červený štvorec (červená). Zelený a červený štvorec musia byť použité preto na začiatku a konci každej úlohy, aby bola úloha oddelená od ostatných prvkov. Zelená znamená začiatok úlohy a červená koniec. Dvojciferné čísla (napríklad 97) vkladáme z dvoch pohyblivých prvkov. Trojciferné vykladáme z troch atď.

Úlohy pomaly a postupne rozširujte a sťažujte.