Slepá mapa Severnej Ameriky

M17/S/P
Vložte do nákupného košíka

Slepá mapa Južnej Ameriky

M18/S/P
Vložte do nákupného košíka

Vnútorné orgány človeka

85005/P
Vložte do nákupného košíka

Zdravý a chorý chrup

85008/P
Vložte do nákupného košíka

Tráviaca sústava

85011/P
Vložte do nákupného košíka

Miazgová sústava

85012/P
Vložte do nákupného košíka

Hlava a hrtan človeka

85013/P
Vložte do nákupného košíka

Koža a jazyk človeka

85014/P
Vložte do nákupného košíka

Mužské panvové orgány

85015/P
Vložte do nákupného košíka

Brušné a hruďné orgány I.

85017/P
Vložte do nákupného košíka

Brušné a hruďné orgány II.

85018/P
Vložte do nákupného košíka

Obličky a vylučovacia sústava

85020/P
Vložte do nákupného košíka

Ľudské bunky a tkanivá

85022/P
Vložte do nákupného košíka

Vývin dieťaťa počas tehotenstva 6 mesiacov od oplodnenia

85023/P
Vložte do nákupného košíka

Krvný obeh človeka

85024/P
Vložte do nákupného košíka