Portréty slovenských spisovateľov, II. Diel (od roku 1918 po súčasnosť)

3135/KN/S2
Vložte do nákupného košíka
  • Popis

Obsah:
Alfonz Bednár,
Krista Bendová, Pavol Bunčák, Margita Figuli, Ferdinand Gabaj, Jozef Horák, Pavol Horov,
Dobroslav Chrobák, Mária Jančová, Rudolf Jašík, Janko Jesenský, Peter Jilemnický, Ján Kostra, štefan Králik,

Fraňo Kráľ, Ivan Krasko, štefan Krčméry, Miloš Krno, Milan Lajčiak, Katarína Lazarová, Július Lenko,
Alexander Matuška, Vojtech Mihálik, Vladimír Mináč, Rudo Moric, Andrej Mráz, Laco Novomesky,
ľudo Ondrejov-Mistrík, Andrej Plávka, Ján Poničan, Martin Rázus, Mária Rázusová-Martáková, Vladimír Reisel, Milan Rúfus, Ján Smrek, Ivan Stodola, František švantner, Miroslav Válek, Zuzka Zguriška, ľudo Zúbek, štefan žáry