Dynamo a elektromotor

71036
Vložte do nákupného košíka

Demonštračný jednosmerný elektromotor

71016
Vložte do nákupného košíka

Dynamo fungujúci na ručný pohon

71031
Vložte do nákupného košíka

Žiacky elektromotor/dynamo/elektromagnetický model

71034
Vložte do nákupného košíka

Meracie vodiče (pár), 40 cm, s banánikmi

71101
Vložte do nákupného košíka

Meracie vodiče(pár), 40 cm, s krokodílkami

71102
Vložte do nákupného košíka

Meracie vodiče (pár), 40 cm, s krokodílkami / banánikmi

71103
Vložte do nákupného košíka

Cievky, 50-, závitov

71032A
Vložte do nákupného košíka

Cievky, 100-, závitov

71032B
Vložte do nákupného košíka

Cievky, 200-, závitov

71032C
Vložte do nákupného košíka

Cievky, 240-, závitov

71032D
Vložte do nákupného košíka

Cievky, 400-, závitov

71032E
Vložte do nákupného košíka

Cievky, 900-, závitov

71032F
Vložte do nákupného košíka

Cievky, 1100-, závitov

71032G
Vložte do nákupného košíka

Cievky, 1600-, závitov

71032H
Vložte do nákupného košíka