Vitame Vás na Web-stránke spoločnosti Meló-Diák Slovakia s.r.o.!

Vážení  Objednávatel'!

Ceny niektorích našich produktov sa počas roka môžu meniť!
V prípade objednávky, ak sa cena produktu zmenil, oznámime Vám to formou e-mailu alebo telefónne.
V prípade otázok nás kontaktujte. Srdečne Vám pomôžeme.

S úctou:
                  Meló-Diák Slovakia s.r.o.

OBĽÚBENÉ PRODUKTY

 

Teplomer

 

Merač kalnosti vody (0 - 200 NTU)

 

Konštrukčné stavebné hry zo slámok

 

Teplomer Galilei 18 cm

 

Geometrický triedový set, 240 ks

 

Penová plastelína, možno farbiť, na opakované použitie

 

Súprava fliaš na meranie

 

Glóbus popisovateľný

 

Detektívny kufor na výskum životného prostredia

 

Kompletná sada, (5 ks-ová)

 

Bunsenov horák s ihlovým ventilom a plameňovým stabilizátorom

 

BRAINBOX ELECTRONIC - žiacka elektronická sada

 

Vlnová vaňa so stroboskopom na skúmanie povrchocvých vĺn

 

Elektrochemická sada na pokusy

 

Elektrická výveva s manometrom