Vitame Vás na Web-stránke spoločnosti Meló-Diák Slovakia s.r.o.!

Vážení  Objednávatel'!

Ceny niektorích našich produktov sa počas roka môžu meniť!
V prípade objednávky, ak sa cena produktu zmenil, oznámime Vám to formou e-mailu alebo telefónne.
V prípade otázok nás kontaktujte. Srdečne Vám pomôžeme.

S úctou:
                  Meló-Diák Slovakia s.r.o.

OBĽÚBENÉ PRODUKTY

 

Spájateľné farebné kocky, 1027 ks-ová súprava

 

Stavebnica STAR TOY

 

Súprava rytmických a hudobných nástrojov v kufríku z umelej hmoty, 26 ks-ová

 

Jednotky miery

 

Digitálny mikroskop a lupa na pozorovanie chrobákov

 

Životné spoločenstvá lesov II.

 

Hudobná päťriadková nástenná tabuľa

 

Motorizovaná slnečná sústava s podsvietením

 

Základná sada školských modelov

 

Využívanie veternej energie

 

Mechanika, dinamika a akustika súprava

 

Malý chemik - pokusná sada